#24 Chosho-ji

Share Project :

#24 Chosho-ji
Grotto 1980 Photo
Chawan
2015

Photograph, ceramics