#11 Zuiho-in Daitoku-ji

Share Project :

#11 Zuiho-in Daitoku-ji
Court Kyoto
Bowl
2015